PER UN SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS !!

El sistema públic de serveis socials constituïx el quart pilar de l’Estat de Benestar, i té com a premissa el garantir el benestar social de totes les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables, que troben dificultats per a l’exercici dels seus drets socials.

Més del 25% de la població valència, és a dir, una de cada quatre persones, percep anualment atenció dels servicis socials bàsics. Prop de 1.300.000 persones, en la Comunitat Valenciana, es beneficien d’algun dels servicis i programes que duen a terme entitats del Tercer Sector d’Acció Social, sense comptar a les persones que es beneficien d’accions de Cooperació al Desenvolupament.

Lamentablement, a causa de l’actual situació de crisi econòmica, s’ha produït un considerable augment de la pobresa, que afecta persones i famílies que abans es trobaven integrades i ara es veuen obligades a acudir a l’ajuda dels servicis socials per a cobrir les seues necessitats bàsiques.El percentatge de persones que viuen en situació d’exclusió social en la Comunitat Valenciana no ha parat de créixer en els últims tres anys, també augmenta la pobresa i la fam en el món, on 1.400 milions de persones es troben en condicions d’extrema pobresa.

Continúa leyendo «PER UN SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS !!»