País Valencià : Tancament de Radios Lliures

FRONT  ALS  TANCAMENTS DE  RÀDIOS  LLIURES  AL  PAÍS  VALENCIÀ:
CONTRAINFORMACIÓ, ARA I SEMPRE

La llei estatal de l’audiovisual reconeix les ràdios comunitàries, però amb un límit de potència (menys d’un quart dels watts actuals). Més que ridicul, és insultant. Al mateix temps, dona competències als goberns “autònoms”, per a tancar totes les ràdios sense llicència.

Per que no ens alimenten molles, volem el pá sencer. Fem valdre nostra raò.

El “dret a la llibertat d’expressió” sempre ha estat a condició de que no es pogueren tombar els privilegis establerts. Per aixó han fomentat la desigualtat en la capacitat dels mitjans de comunicació, afavorint les emissores privades, buidant de contingut social a les emissores públiques, i ara: prohibint les emissores lliures.

Les ràdios lliures som ferramentes de comunicació social: horitzontals en les decisions, autogestionats en la financiació, participatius en el funcionament i sobretot antagonistes en els continguts. No volem dir-li a ningú com té que opinar. El què ens agrada es informar de les realitats més desconegudes, per a que després cadascú es puga fer la seua pròpia opinió i buscar la coherència qüotidiana. Fer de la cultura una base per a les nostres vides, i no el negoci de quatre empresaris.

En els darrers anys, no podem negar que com tants altres col.lectius socials hem anat cap a baix, en quant a participació. I ara aprofiten els politics tant del PP com del P$o€, des d’el consell blavencià de l’audiovisual, per a repartir-se les llicències als seus amics empresaris, i tancar totes les emissores sense llicència, siguen comercials o lliures, tot en el mateix sac.

Per la nostra part no tenim intenció ni d’aturar la feina diària, ni de confondre els mitjàns amb les finalitats. Al dret natural d’opinió no hi renunciarem mai.

Continuarem considerant la contrainformació i la contracultura, una necessitat social, amb els mitjàns que pugam.

CONVOCATORIA PER AL VEÏNAT, COL.LECTIUS I QUI VULLGA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓ OBERTA:

Dissabte 11 juliol, al Centre Social Okupat La Karpinteria (19 h.)

c/Josep Benlliure, 212 El Cabanyal (València)


FRENTE AL CIERRE DE RADIOS LIBRES EN EL PAÍS VALENCIÀ: CONTRAINFORMACIÓN, AHORA Y SIEMPRE

La ley estatal del audiovisual reconoce las radios comunitarias, pero con un límite de potencia (más de ¼ de los wattios actuales). Más que redículo es insultante. Al mismo tiempo, da competencias a los gobiernos “autónomos” para cerrar todas las emisoras sin licencia.

Para que no nos alimenten migas, queremos el pan entero. Hagamos valer nuestra razón.

El “derecho a la libertad de expresión” siempre ha estado condicionado a que no se pudiesen tumbar los privilegios establecidos. Por eso han fomentado la desigualdad en la capacidad de los medios de comunicación, favoreciendo las emisoras privadas, vaciando de contenido social a las públicas, y ahora prohibiendo las emisiones libres.

Las radios libres somos herramientas de comunicación social, horizontales en las decisiones, autogestionadas en la financiación, participativos en el funcionamiento y sobre todo antagonistas en los contenidos. No queremos decirle a nadie como tiene que opinar. Lo que nos gusta es informar de las realidades más desconocidas, para que después cada uno pueda formar su propia opinión y buscar la coherencia cuotidiana. Hacer de la cultura una base para nuestras vidas y no el negocio de cuatro empresarios.

En los últimos años, no podemos negar que como tantos otros colectivos sociales hemos ido cara abajo en cuanto a participación se refiere. I ahora aprovechan los políticos tanto del PP como del P$o€ desde el “Consell Valencià de l’Audiovisual”, para repartir las licencias entre sus amigos empresarios y cerrar todas las emisoras sin licencia, sean comercial o libres, todas en el mismo saco.

Por nuestra parte no tenemos intención de parar la faena diaria, ni de confundir los medios con las finalidades. Al derecho natural de opinión no renunciaremos nunca.

Continuaremos considerando la contrainformación y la contracultura una necesidad social, con los medios que podamos.

CONVOCATORIA PARA EL VECINDARIO, COLECTIVOS I QUIÉN QUIERA PARTICIPAR EN UNA REUNIÓN ABIERTA

Sábado 11 de Julio, en el CSO La Fustería (19h)
c/ Josep Benlliure 212 El Cabanyal (València)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s